W tym tygodniu przyglądamy się Ailis – innowacyjnemu startupowi skupiającemu się na kluczowej dla kobiet dziedzinie zdrowia i wczesnej diagnostyce raka piersi. Założony przez Michała Matuszewskiego projekt powstał z osobistych doświadczeń z nowotworem w rodzinie i obecnie koncentruje się na walce z rakiem piersi. To nie tylko innowacyjna metoda wczesnej diagnozy, ale także spersonalizowane podejście do każdej pacjentki.

 

Rak piersi w Polsce jest niechlubnym liderem wśród nowotworów złośliwych u kobiet, odpowiadając za około 37 proc. wszystkich zachorowań. Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów z 2020 roku są uderzające – codziennie diagnozuje się go 67 razy. Niestety, około jedna trzecia chorych nie przeżywa. 

Polska stoi też na czele krajów Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD pod względem wskaźnika śmiertelności z powodu nowotworów, a odsetek śmiertelnych przypadków raka piersi rośnie, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich. Wciąż mamy także problem z wczesną diagnostyką: zaledwie co trzecia uprawniona kobieta zgłasza się na mammografię, a co piąta na cytologię.

Innowacyjna Technologia

Alis to wynik ponad siedmioletniej współpracy między znakomitymi naukowcami z Politechniki Gdańskiej, Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, ekspertami od inżynierii biomedycznej, lekarzami onkologami i programistami. Ich celem było połączenie technologii parametrycznego obrazowania dynamicznego z modułem analitycznym opartym na algorytmach sztucznej inteligencji oraz telemedycyną. Jest to pierwsza metoda diagnostyczna umożliwiająca wykrywanie raka piersi na wczesnym etapie i monitorowanie stanu piersi pacjentek o różnej budowie. Ailis posiada własny algorytm gęstości piersi, który koreluje z gęstością piersi u kobiet, personalizując diagnozę dla każdej z nich. Badanie w tym urządzeniu jest bezbolesne, komfortowe, bezpieczne (nie emituje promieniowania jonizującego) i trwa zaledwie 5 minut (razem z diagnozą 15 minut). System jest praktycznie bezobsługowy i zostanie wyposażony w cyfrowego awatara, który (dzięki sztucznej inteligencji) omówi wyniki z pacjentką i poinformuje o spersonalizowanym ryzyku zachorowania.

 

Rozwój projektu

Aktualnie projekt jest w fazie eksperymentu medycznego, która ma na celu naukę algorytmów przez sztuczną inteligencję. Pierwszy ośrodek Ailis działa w Krakowie, a kolejne ośrodki badawcze zostaną uruchomione w Gdańsku i Warszawie w tym roku. Obecnie zaprasza kobiety z podejrzeniem nowotworu piersi do bezpłatnego udziału w badaniach. Każda pacjentka poddawana jest dodatkowo badaniom ultrasonograficznym, mammografii lub ewentualnie rezonansowi magnetycznemu, w zależności od wskazań lekarza. Kobiety z podejrzeniem nowotworu mają zapewnione konsultacje z doświadczonym lekarzem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu nowotworów piersi – doktorem Mateuszem Górskim. W ciągu niespełna dwóch miesięcy na badania zgłosiło się już blisko 1000 kobiet.

Kolejne Kroki

Po ocenie klinicznej, Ailis czeka na certyfikację, a od końca 2024 roku rozpocznie proces wejścia na rynek polski oraz rynki zagraniczne. Obecnie prowadzone są rozmowy z krajami zainteresowanymi wdrożeniem systemu, takimi jak Niemcy, Wielka Brytania czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Innowacyjnym podejściem do dostępności badań jest oferowanie ich nie w klinikach czy poradniach medycznych, ale w centrach handlowych, tworząc przyjazne środowisko dla pacjentek. Celem jest zachęcenie kobiet do regularnych badań i monitorowania stanu zdrowia w celu wykrycia choroby na najwcześniejszym etapie, gdy jest nawet w 99 proc. wyleczalna.

 

Rozwiązania problemu

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku na świecie zdiagnozowano 2,3 miliona nowych przypadków raka piersi. Szacuje się, że do 2040 roku liczba zachorowań przekracza 3 miliony rocznie. Co minutę na świecie jedna kobieta umiera z powodu tej choroby, a trzy dowiadują się o jej istnieniu. Prawie połowa kobiet na świecie ma ograniczony dostęp do skutecznych metod wczesnej diagnozy raka piersi. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba nowotworów piersi na świecie wzrosła o prawie 100 proc. W niektórych regionach Azji oczekiwanie na badanie mammograficzne trwa nawet kilka lat, podczas gdy WHO rekomenduje maksymalnie 3-miesięczny czas oczekiwania. Opóźnienie leczenia nawet o miesiąc zwiększa ryzyko zgonu o 6-13 proc.

 

Późna diagnostyka stanowi przyczynę zatrważających wskaźników umieralności, a wprowadzenie Ailis na rynek może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Kluczowym elementem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, głębokich sieci neuronowych i algorytmów do analizy wyników badań oraz tworzenia spersonalizowanego modelu ryzyka dla każdej pacjentki. Personalizacja ryzyka zachorowania to przyszłość opieki zdrowotnej, opartej obecnie głównie na ryzyku populacyjnym. Dzięki specjalnej aplikacji, która przypomina o comiesięcznym samobadaniu piersi krok po kroku, a także umożliwia pacjentkom zgłaszanie niepokojących zmian do systemu i ich analizę, Alis informuje o konieczności wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

 

Health Tech of the Week

Inicjatywa Health Tech of the Week podkreśla znaczenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia i technologii. Ailis stanowi doskonały przykład rewolucji Health Tech w opiece zdrowotnej kobiet. Wykraczając poza obecne standardy medyczne, został uznany za innowację zmieniającą podejście do diagnostyki raka piersi i zwiększającą świadomość kobiet na temat ich zdrowia.

 

Jeśli prowadzisz innowacyjny projekt z zakresu nowych technologii i medycyny lub chcesz polecić ciekawe rozwiązanie, zgłoś się do nas pod adresem: [email protected].

Newsletter

Otrzymuj unikatowe treści i case study, w jaki sposób komunikować nowe technologie.

Dziękuję, że dołączyłaś/eś do mojej listy mailingowej