W dzisiejszej odsłonie cyklu Health Tech of The Week przedstawiam SDS Optic S.A., firmę, która podjęła się misji zmiany oblicza diagnostyki onkologicznej, wprowadzając na rynek innowacyjną technologię inPROBE, która obiecuje przynieść rewolucję w wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów.

Współczesna medycyna stoi przed ogromnymi wyzwaniami, z których jednym z największych jest walka z rakiem. Statystyki są alarmujące – niemal 10 milionów ludzi każdego roku umiera na tę chorobę. Rak piersi wyprzedził już raka płuc jako najczęściej diagnozowany nowotwór na świecie. Co roku odnotowuje się około 1,7 mln nowych zachorowań i prawie pół miliona zgonów. Założyciele SDS Optic S.A. chcieli stworzyć rozwiązanie, które nie tylko odpowie na ten problem, ale także rozwiąże kwestie niedoskonałości istniejących metod diagnostycznych. Tradycyjne podejście, wymagające inwazyjnej biopsji i długiego oczekiwania na wyniki, jest nie tylko bolesne dla pacjentów, ale także obarczone ryzykiem błędów ludzkich, co może opóźniać diagnozę i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Rozwiązaniem tych problemów jest inPROBE – technologia pozwalająca na natychmiastową i precyzyjną diagnozę biomarkerów nowotworowych bez konieczności pobierania tkanki od pacjenta.

30 proc. do 2030 r.

Wizją, która motywuje i napędza cały zespół, jest zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. W 2017 r. WHO opublikowało wykaz zalecanych procedur i usług medycznych, które należy stosować na wczesnym etapie choroby w celu poprawy szans na wyleczenie pacjentów z nowotworem. Głównym wnioskiem było podkreślenie potrzeby globalnego rozwoju wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, co ratuje życie i znacząco ogranicza koszty związane z leczeniem.

Chcąc zachęcić decydentów na całym świecie do podejmowania działań w tym kierunku, określono cele zrównoważonego rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals). Jednym z tych celów jest zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami do 2030 roku. Podobny cel został wpisany w misję Komisji Europejskiej w 2021 roku, która zajmuje się zwalczaniem chorób nowotworowych w ramach programu „Horizon Europe”. SDS Optic S.A. utożsamia się z tym celem i dlatego rozwija technologie do diagnozy chorób nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych, które wspierają ratowanie życia i zdrowia.

Bezbolesna i skuteczna diagnostyka

Technologia inPROBE wykorzystuje zaawansowaną fotonikę i biologię molekularną, aby w czasie rzeczywistym i bezpośrednio w organizmie pacjenta zidentyfikować i zmierzyć stężenie biomarkerów nowotworowych. To, co odróżnia inPROBE od tradycyjnych metod, to jej mniejsza inwazyjność, szybkość uzyskiwania wyników i możliwość monitorowania obszaru chorobowego w sposób precyzyjny, nie ograniczając się tylko do analizy wyizolowanego wycinka tkanki. Obecnie standardem w diagnostyce chorób nowotworowych jest biopsja i badanie histopatologiczne.Biopsja bardzo czesto jest bolesna, a oczekiwanie na wyniki może być długie, co stanowi poważny problem. Szybkość wdrożenia odpowiedniego leczenia jest kluczowa dla powrotu do zdrowia i wskaźników przeżycia. Należy dodać, że obecnie funkcjonujące metody diagnostyczne badają tylko pobrany wycinek guza, a nie całe ognisko chorobowe (guz i jego okolice). Co więcej, pomiary tego wycinka tkanki po kilku dniach czy tygodniach nie osiągają w laboratorium takich parametrów jak pomiary żywej tkanki bezpośrednio w ludzkim organizmie. 

Technologia rozwijana jest jako platforma technologiczna, która będzie mogła być wykorzystywana do monitorowania skuteczności terapii w czasie rzeczywistym i w warunkach naturalnych (in vivo). Światłowody szybko przesyłają zebrane dane, a autorski algorytm SDS Optic S.A. analizuje je i przekształca w obiektywne oraz dokładne wyniki medyczne, i to w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w przyszłości być może nie będzie potrzeby czekać kilku tygodni na ostateczne wyniki. Taka zmiana nie tylko zaoszczędzi czas, lecz także zmniejszy stres u pacjentów oczekujących na wynik badania.

 

Złoty standard przyszłości

Jak mówią przedstawiciele SDS Optic S.A., każde przełomowe odkrycie w historii medycyny, które finalnie wpisało się w tzw. „Gold standard”, musiało przejść pewien naturalny proces, trwający wiele lat, wspierany przez szerokie grono interesariuszy (m.in. lekarze, firmy globalne, organizacje naukowe i fundacje). Tak było z rezonansem magnetycznym, pierwszym tomografem czy badaniami USG. Dziś nikt już nie zastanawia się nad tym, która firma opracowała lub skomercjalizowała rezonans czy tomograf. Mówi się tylko o metodzie diagnostycznej, która jest wiarygodna i przypisana na stałe do niektórych jednostek chorobowych. Naukowcy obecnie pracują nad tym, aby technologia inPROBE weszła do globalnej praktyki diagnostycznej, nie tylko w onkologii, ale także w chorobach zakaźnych czy grzybiczych jako nowa metoda diagnostyczna, i aby już za kilka lat mogła być szeroko stosowana, m.in. w molekularnej diagnostyce nowotworowej. Spółka od marca 2022 roku jest notowana na giełdzie NewConnect.

Zapraszam do dalszego śledzenia serii „Health Tech of the Week”, gdzie będziemy odkrywać więcej fascynujących historii z kręgu technologii medycznych, które zmieniają oblicze opieki zdrowotnej. Jeśli prowadzisz innowacyjny projekt z zakresu nowych technologii i medycyny lub chcesz polecić ciekawe rozwiązanie, zgłoś się do nas pod adresem: [email protected].