W najnowszej publikacji z cyklu  „Health Tech of the Week” prezentujemy upmedic, firmę, która powstała w 2021 r., aby usprawnić proces tworzenia i analizowania dokumentacji medycznej.

 

Zbieranie danych pacjentów i ich analizowanie to nieodzowny element dobrze skrojonej i skutecznej opieki zdrowotnej. Niestety, tzw. „papierkowa robota”, jaką muszą wykonywać lekarze, ale także cały personel zatrudniony w przychodniach czy klinikach, wpływa na zmniejszenie czasu, jaki specjaliści mogą poświęcić dla pacjentów. To zainspirowało twórców upmedic do znalezienia rozwiązania, które podniesie jakość i efektywność opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla personelu medycznego.

Rozwiązanie dla placówek medycznych

Głównymi klientami startupu są szpitale, kliniki, przychodnie oraz laboratoria, które wykonują badania diagnostyczne i potrzebują tworzyć i analizować dokumentację medyczną. Jednym z partnerów korzystających z usług upmedic jest PZU Zdrowie. Rozwiązanie zostało także uznane za najlepsze rozwiązanie do zarządzania danymi medycznymi przez Roche Healthcare Lab, co zaowocowało współpracą między firmami.

Innowacją, z jakiej mogą korzystać placówki medyczne, są m.in.: automatyczna analiza historycznych, nieustrukturyzowanych informacji klinicznych w magazynach danych, inteligentny edytor tekstu pozwalający tworzyć i analizować ustrukturyzowane raporty, ale także wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie do rozpoznawania mowy. Szczególnie ta funkcja, pozwalająca tworzyć czytelny i wygodny raport bez użycia rąk, ma szczególne znaczenie dla praktyków. Dzięki temu notatka może powstawać automatycznie, w czasie samego badania i rozmowy z pacjentem.

 

Wyróżniki, które robią różnicę

To, co szczególnie wyróżnia rozwiązanie upmedic od innych dostępnych rozwiązań, to jak mówią sami twórcy, oparcie dokumentacji medycznej na ustrukturyzowanych szablonach oraz checklistach, przez co wszystkie sporządzone notatki są spójne i czytelne, niezależnie od osoby, która nad nimi pracuje. Udostępnienie ponad 100 stworzonych przez ekspertów szablonów pozwala dostosować notatkę do wymogów konkretnego specjalisty, a możliwość tworzenia własnych wzorów sprawdza się w wyjątkowych sytuacjach. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu dzięki funkcjom takim jak: autouzupełnianie, komendom głosowym, podświetlaniu czy kolorowaniu części raportu o szczególnej wartości diagnostycznej.

Dla usprawnienia procesu leczenia i szybszej ścieżki diagnostycznej największe znaczenie ma jednak możliwość przeszukiwania i identyfikacji grup pacjentów, dzięki ustrukturyzowanym raportom, które umożliwiają sprawne filtrowanie i znajdowanie określonych danych, np. kandydatów do badań klinicznych, pacjentów kwalifikujących się do programów profilaktycznych, pacjentów ze zmianami onkologicznymi itp.

Rozwój międzynarodowy

Już teraz usługi upmedic są dostępne nie tylko w języku polskim, ale także angielskim oraz niemieckim. W planach jest dodawanie kolejnych, a tym samym zwiększenie możliwości wdrażania systemu w innych krajach. Ambicją upmedic jest zostanie globalnym liderem w dziedzinie inteligentnego oprogramowania do tworzenia i analizowania dokumentacji medycznej, a także wspieranie placówek medycznych na całym świecie w zapewnianiu efektywnej opieki zdrowotnej.

 

Zapraszam do dalszego śledzenia serii „Health Tech of the Week”, gdzie będziemy odkrywać więcej fascynujących historii z kręgu technologii medycznych, które zmieniają oblicze opieki zdrowotnej.

Jeśli prowadzisz innowacyjny projekt z zakresu nowych technologii i medycyny lub chcesz polecić ciekawe rozwiązanie, zgłoś się do nas pod adresem: [email protected].

Newsletter

Otrzymuj unikatowe treści i case study, w jaki sposób komunikować nowe technologie.

Dziękuję, że dołączyłaś/eś do mojej listy mailingowej